ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Нұр-Сұлтан қ. 2020 ж.

Осы Жеке ақпарат құпиялық саясаты (одан кейін – Құпиялық саясаты) «Astana Hub» Халықаралық IT-стартаптардың технопаркі» Корпоративтік Қоры (одан кейін – Қор) https://roadshow.astanahub.com/ домендік атауында орналасқан (одан кейін – Сайт) Сайтты пайдалану уақытында Пайдаланушы туралы алынған барлық ақпарат үшін қолданылады.

1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ

1.1. Осы Құпиялық саясатында келесі терминдер қолданылады:
1.1.1. Қор Сайтының Әкімшілігі (одан кейін Сайт Әкімшілігі) – жеке ақпаратты ұйымдастыратын және (немесе) деректерді өңдеуді жүзеге асыратын, және де жеке деректерті өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын жеке деректердің құрамын, жеке деректермен жасаланатын іс-әрекеттерді (операцияларды) анықтайтын Қор атынан әрекет ететін Сайтты басқаруға жауапты қызметкерлер.
1.1.2. Жеке деректер – тура немесе жанама белгілі бір немесе анықталатын жеке тұлғаға (жеке деректер субъекті) қатысты кез келген ақпарат.
1.1.3. Жеке деректерді өңдеу – жеке деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, айқындауды (жаңарту, өзгерту), шығаруды, қолдануды, табыстауды (тарату, беру, қолжетілімділік), иесіздендіруді, шектеуді, жоюды қоса алғанда автоматтандыру құралын қолдануымен және қолданбауымен жасаланатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы.
1.1.4. Жеке деректердің құпиялылығы – Пайдаланушының рұқсатысыз немесе басқа заңды негіздерісіз жеке деректердің таратылуына жол бермеуге Қорға немесе жеке деректерді пайдалануға рұқсат алғанға міндетті талап.
1.1.5. Қор Сайтының Пайдаланушысы (Пайдаланушы) – Интернет желісі арқылы Сайтқа кіруге рұқсаты бар және Сайтты пайдаланатын тұлға.
1.1.6. Cookies — Тиісті сайттың бетін ашу әрекетінде HTTP-сауалында веб-клиент немесе веб-шолғыш веб-серверге әр жолы жіберетін, веб-сервер жіберген және Пайдаланушының компьютерінде сақталанатын шағын мәтіндік файл.
1.1.7. IP-адрес — IP хаттамасында салынған компьютерлік желісіндегі бірегей желілік торап адресі.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Пайдаланушының Сайтты қолдануы осы Құпиялық саясатымен және Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарымен келісімін білдіреді.
2.2. Құпиялық саясатының шарттарымен келіспеушілік жағдайда, Пайдаланушы Сайтты қолдануды тоқтату тиіс.
2.3. Осы Құпиялық саясаты тек Сайтқа қолданылады. Сайтта қолжетімді сілтемелерге Пайдаланушы өте алатын үшінші тұлғалар сайттарын Қор бақыламайды және жауап бермейді.
2.4. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушы берген жеке деректердің растығын тексермейді.

3. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ

3.1. Сайтта тіркелгенде Пайдаланушы Сайт Әкімшілігінің сауалына беретін жеке деректерінің құпиялылығынын қорғау режимімен қамтамасыз етуге және жарияламау осы Құпиялық саясаты Сайт Әкімшілігіне міндеттемелерін орнатады.
3.2. Осы Құпиялылық саясатының негізінде өңдеуге рұқсат берілген жеке деректерді Пайдаланушы Сайтта тіркеу нысанын толтыру арқылы пайдалануға береді және келесі ақпаратты қамтиды:
3.2.1. электродық пошта адресі;
3.2.2. Пайдаланушының байланыс нөмірі;
3.2.3. жоба негізін салушының толық аты-жөні;
3.2.4. жоба өкілінің толық аты-жөні (ағылшын тілін білу тиіс, тілді білу деңгейі upper-intermediate-тен кем емес);
3.2.5. жобаның аталуы;
3.2.6. Қордың бір бағдарламасына қатысу;
3.2.7. жобаның даму сатысы;
3.2.8. жобаның қызмет саласы;
3.2.9. жобаның трекшні (сату, пайдаланушылар саны);
3.2.10. жобаның құрылған жылы;
3.2.11. жобаның бизнес-моделі және монетизация моделі;
3.2.12. жобаның бастапқы капиталы, тартылған инвестиция көлемі;
3.2.13. Roadshow бағдарламасына қатысу қажеттілігінің негіздемесі;
3.2.14. жоба өкілі қатысуы жоспарланған іс-шаралар тізімі;
3.2.15. жоба кеңейтілуі жоспарланған елдер/аймақтар тізімі;
3.2.16. жобаның шетелге масштабтаудың көзқарасы, жоба туралы ағылшын тіліндегі таныстырылым.
3.3. Жарнама блогын қарау барысында және статистикалық скрипт жүйесі орнатылған беттерге кіргенде автоматты түрде берілетін Жеке деректерді Қор қорғайды:
- IP адрес;
- Сookies-тегі ақпарат;
- браузер туралы ақпарат (немесе жарнама көрсетуге қолжеткізетін басқа бағдарлама);
- қолжетімділік уақыты;
- жарнама блогы орналасқан беттің адресі;
- реферер (алдағы өткен беттің адресі).
3.3.1. Сookies-ті өшіру авторизацияны талап ететін Сайт бөлімдеріне рұқсат бермеуге душар етуі мүмкін.
3.3.2. Қор келушілердің IP-адрестерінің статистикасысын жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерін анықтау мен шешу мақсатымен қолданылады.
3.4. Осы Келісімде қарастырылмаған кез келген басқа жеке деректер сенімді сақтануға және, осы Құпиялық саясатында 5.2. және 5.3. тармақтарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, тарапталмауға тиіс.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРІН ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ

4.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының жеке деректерін келесі мақсаттарда қолдануы мүмкін:
4.1.1. Сайтты қолдану қатысы бар ескертулер мен сауалдарды бағыттауды, қызмет көрсетуді, Пайдаланушының сауалдарын және өтінімдерін өңдеуді қоса алғанда, Пайдаланушымен кері байланыс орнату;
4.1.2. қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мен айлакерлікті болдырмау үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау;
4.1.3. Пайдаланушы беретін жеке деректерінің анықтығын және толықтығын дәлелдеу;
4.1.4. Пайдаланушыға өтіміннің жағдайы туралы хабарлау.
4.1.5. Сайтты қолданумен байланысты мәселелер пайда болған кезде, тиімді клиенттік және техникалық қолдау ұсыну.

5. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

5.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу, автоматтандыру құралын қолдануымен және қолданбауымен жеке деректер ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, кез келген заңды тәсілімен мерзім шектеулерсізбен жасалынады.
5.2. Пайдаланушы Сайт Әкімшілігі Roadshow бағдарламасының Roadshow бағдарламасының операторларына, пошта сияқты байланыс мекемелеріне тек міндетін орындау мақсатымен жеке деректерді үшінші тұлғаларға беру рұқсаты барымен келіседі.
5.3. Пайдаланушының жеке деректері берілетін Қор есептемесі құрамында сияқты Қазақстан Республикасының заңнама орнату бойынша мен негіздемесінде Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына берілуі мүмкін.
5.4. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының жеке деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қолжетімділіктен, жоюдан, өзгертуден, шектеуден, көшіруден, таратудан және басқа да үшінші тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттерден сақтау мақсатымен қажетті ұйымдастырушылық пен техникалық шараларын қолданады.

6. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Пайдаланушы міндетті:
6.1.1. сайтты қолдану үшін қажет жеке деректер туралы ақпаратты беру;
6.1.2. берілген ақпарат үшін жауапты болу.
6.2. Сайт Әкімшілігі міндетті:
6.2.1. берілген ақпаратты тек осы Құпиялық саясытының 4 тармағында көрсетілген мақсаттарымен қолдану;
6.2.2. құпия ақпараттың сақтауымен қамтамасыз ету, Пайдаланушының алдын ала рұқсатысыз бен хабарлануысыз ақпаратты таратпау, және де ақпараттарды сату, айырбастау, жариялау іс-әрекеттерін жасамау, осы Құпия саясатының 5.2. мен 5.3. тармақтарынан басқа берілген жеке деректерді басқа да мүмкін тәсілдерімен таратпау;
6.2.3. осындай ақпаратты сақтау үшін әдетте қолданылатын іскерлік айналымында бар тәртібіне сәйкес пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын сақтауға арналған сақтық шараларын қолдану;
6.2.4. шын емес жеке деректерді немесе заңсыз іс-әрекеттерді айқындау жағдайында, Пайдаланушының немесе заңды өкілінің немесе тексеру кезіндегі жеке деректер субъектінің құқықтарын қорғау уәкілетті органының өтініш жасау уақытынан, тиісті Пайдаланушының Жеке деректерін шектеу.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Сайт Әкімшілігі Құпия ақпараттың жоғалуына немесе әйгілеуіне жауап бермейді, егер осы құпия ақпараты:
7.1.1. жоғалуына немесе әйгілеуіне дейін ақпарат көпшілік игілігі болды;
7.1.2. Сайт Әкімшілігі алуына дейін үшінші тұлғаларына берілді немесе Пайдаланушы өз бетімен үшінші тұлғаларына ақпаратты пайдалануға берді;
7.1.3. Пайдаланушы келісімімен әйгіленді.

8. ДАУАРЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Сайт Пайдаланушы мен Сайт Әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастан пайда болған дауарлармен сот ісімен сотқа жүгінуден бұрын, наразылықтарын көрсету міндетті болып келеді (дауарды өз еркімен шешу туралы жазбаша ұсыныс).
8.2. Наразылық алушы наразылық алғаннан бастап 30 күнтізбелік күннің ішінде наразылық берушіге наразылық талқылау нәтижесі туралы жазбаша хабарлайды.
8.3. Келіспеушілік жағдайында, дауарды Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасына сәйкес сотта қаралуына берілуі мүмкін.
8.4. Осы Құпиялық саясатына және Пайдаланушы мен Сайт Әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастарына Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасы қолданылады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Сайт Әкімшіліге осы Құпия саясатын Пайдаланушы келісімсіз өзгерте алады.
9.2. Егер жаңа Құпия саясатының редакциялаумен басқасы ескерілмесе және Roadshow бағдарламасына қатысу туралы келісіміне қол қойғанынан бұрын болса, Жана Құпия саясаты Сайтта орналастыру уақытынан күшіне енеді.
9.3. Барлық ұсыныстар немесе осы Құпия саясаты туралы сұрақтарды [email protected] адресіне «Құпия саясаты» тақырыбымен хабарлау керек.
9.4. Осы Құпия саясаты Сайттың бетінде орналыстырылған.